Konsultacje Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice

Szanowni Państwo,
Przedstawiamy Państwu projekt dokumentu pt. „Lokalny Program rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023”. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag do jego treści.


Uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu  do 20 lutego 2017 r.  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lub  dostarczyć w oryginale (w wersji papierowej) bezpośrednio do Urzędu Gminy Michałowice, pokoje: 108, 126 .

Załączniki

Opublikowane przez: Piotr Wykuż